Lille kattepus

Ettersom Lyra har blitt eldre og fått flere tenner, og at disse har vokst seg store, har det blitt tydelig at vi har avlet en …