Motsols

Mens mor var ute og løp fra ribbefettet, var Lyra og jeg en liten tur på stranden. Sist gang vi var der var det hakket …