© 2011 Christian Magnus

Fyr

Dette bildet av Stavernsodden fyr er fra samme turen som forrige bilde. Vi forsøkte fiskelykken i voldsom, brun sjø. Voldsom fordi det hadde vært rimelig ruskete vær tidligere i uken og brun fordi dette ruskeværet hadde laget flom i Lågen og dermed forårsaket at en god del dyrket mark ble dratt ut på havet. Det bør ikke komme som noen overraskelse at fiskelykken var laber.

Jeg ville se om jeg kunne redde noe av bildematerialet jeg endte med fra denne turen uten å gjøre om til svart/hvitt. På grunn av bølgene måtte jeg benytte ganske rask lukkertid, og med det sparsomme lyset ble ISO-verdiene jeg måtte benytte høye. Jeg skjøt fem-seks bilder hver gang jeg fant noe motiv, og det aller meste endte opp uskarpt, så at det i det hele tatt ble noen fangst var heldig.

Igjen har jeg lagt ved før- og etterbilde for å vise hva jeg hadde med å gjøre. I all hovedsak har jeg økt kontrast, desaturert farger og masket inn elementer jeg ville fremheve. Jeg har benyttet et «Curves Adjustment Layer» med en håndmalt maske på husene i bunn for å dra opp kontrasten generelt, deretter et «Hue/Saturatioin Adjustment Layer» med maske rundt den gule aftenhimmelen for å tone ned fargestøy og blåtoner. Masken laget jeg ved å bruke «Select – Color Range…» i det gule partiet. Hver fargekanal ble individuelt justert for å bevare litt fargedybde. Jeg gjenbrukte denne samme masken ved å invertere den og bruke den på et «Vibrance Adjustment Layer», der jeg dro både «Vibrance» og «Saturation» godt opp. Dette for å for å øke fargeintensiteten i det gulrøde. For å bli kvitt noen gjenværende blåtoner i de aller mørkeste skyene la jeg nok et «Hue/Saturatioin Adjustment Layer» til, og malte med tjukk pensel der jeg ville fjerne farge. «Saturation» var da satt nære null på samtlige farger, men «Blending Mode var satt til «Darker Color».